Castell de l’Areny

Casa de colònies - Castell de l'ArenyCasa de colònies - Castell de l'Areny
Castell de l’Areny és als vessants meridionals de la serra de Catllaràs, a l’Alt Berguedà. És un municipi de poblament dispers, típic del Prepirineu català.

El seu terme, amb una superfície de 24 km2, és format per les valls de la Clusa i la de Vilada. Ple de grans boscos de pinedes – més de mil hectàrees – i grans prats naturals, el caràcter muntanyós del territori dificulta les comunicacions i només s’hi accedeix per una carretera local que surt, a prop de Vilada, a la carretera de Berga a Ripoll.

Dins el terme, a part del propi Castell de l’Areny, hi ha el nucli de Sant Romà de la Clusa – situat al centre de la vall – i els veïnats de la Ribera del Castell, Vilella i Sant Ramon. Tots aquests nuclis es caracteritzen per un poblament compost de masies disperses que en l’actualitat, com a conseqüència de l’abandó de les activitats tradicionals – agricultura de secà i ramaderia – , són transformades en cases de segona residència, estiueig i esbarjo.

El poble de Castell de l’Areny, situat a 954 m, és al peu d’una serra rectilínia i encinglerada – les roques del Castell – , tallada a ponent pel pas de l’Escalell. És format per un petit grup de cases que s’agrupen entorn de l’església.